MR

 

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders.
De MR vergadert gemiddeld 6 x per jaar, deze vergaderingen en de notulen zijn openbaar.

De MR van de Montessorischool is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Prisma, de scholengroep waar de Montessorischool vanaf 1 januari 2015 deel van uit maakt. Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in Noord- en Midden Zeeland.

 

Leden van de Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
Nelleke de Waele (GMR)
Mireille Rentmeester (secretaris)
Krista Rap

Oudergeleding:
Jobine van de Linde-Glerum)
Bram Bruijnes (voorzitter en GMR)
Mariette de Klerk

 

Notulen MR vergaderingen:

MR notulen 2018-09-24